โรงเรียนอนุบาลการุณย์
เลขที่ 7/1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
055-533-680
-
จำนวนนักเรียน : 380 คน
แผนที่โรงเรียน