โรงเรียนสุขฤทัย ชลบุรี
เลขที่ 695/11 ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038 277 777
-
จำนวนนักเรียน : -
แผนที่โรงเรียน