โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
-
-
จำนวนนักเรียน : 285 คน
แผนที่โรงเรียน