เข้าสู่ระบบ
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
เลขที่ 4/324 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
(056) 613 - 381
-
จำนวนนักเรียน : 361 คน
แผนที่โรงเรียน